NICOLE

 

 


     Hair: Blonde (short)
     Eyes: Blue